نمایشگاه گروهی نقاشی
«طبیعت پنهان ۲»

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان‌
«طبیعت پنهان ۲»
گشـایش: جمعه ۸ تیرماه ۱۴۰۳ از سـاعت:۱۷ الی ۲۰:۳۰
ادامه نمایشگاه تا ۱۳ تیرماه.
بازدیـد: همه روزه از:۱۷ الی ۲۰
گالری شنبه ها و تعطیلات رسمی تعطیل می باشد.
آدرس: «مسیر اول»:تهـران،خیابان کریم‌خان زند، خیابان حافظ. نرسیده به پل حافظ. نبش ورشو. جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین «مسیردوم»:تهـران،خیابان‌کریم‌خان زند ، خیابان عضدی (آبان)، ورشو ،خ حافظ ، جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین
شماره تماس جهت هماهنگی: ۸۸۹۱۴۹۷۴-۰۲۱