نمایشگاه انفرادی نقاشی
«سلوک و مراتب نور»

نمایشگاه انفرادی نقاشی ساره جوانمرد با عنوان‌ «سلوک و مراتب نور»
گشـایش: جمعه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲ از سـاعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰ ادامه نمایشگاه تا ۲۷ دی ماه بازدیـد: همه روزه از سـاعت۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
آدرس: «مسیر اول»:تهـران،خیابان کریم‌خان زند، خیابان حافظ. نرسیده به پل حافظ. نبش ورشو. جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین «مسیردوم»:تهـران،خیابان‌کریم‌خان زند ، خیابان عضدی (آبان)، ورشو ،خ حافظ ، جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین
شماره تماس جهت هماهنگی: ۸۸۹۱۴۹۷۴-۰۲۱