نمایشگاه گروهی نقاشی و حجم
(کودک و نوجوان)

با عنوان: نقطه دوباره شروع

اسامی هنرمندان:
تارا تیموری ،آرینا ابراهیمی،هانا قربانی،آترینا راحل ،ویانا نوروزی آترینا کلبادی نژاد ،رسا رضاییا ،بنیتا حاجی خانی، دیانا ضرابی، هستیا محمودی ، نیکان توکلی، نیکان شیخ زاده ،نیکا رهبری ، نگارین شیخ زاده ،پندار و نیکا بانیانفر ،باران بریری، امیرمهدی لطفیان، نورا لطفیان ،ملورین باب السلام، نفس نعیمی ذاکردیانا رفیعی، اهورا وحدتی، آلا احسانی
کیوریتورها و مربیان:
«علیرضا نوشاد و شیرین باب السلام»
زدن ماسک و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی الزامی است.
منتظر حضور گرم هنردوستان عزیز هستیم.