نمایشگاه انفرادی نقاشی مریم حیدرزاده

 با عنوان : پس از آن همه حسرت….۷
افتتاحیه: جمعه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۰
اختتامیه: چهارشنبه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰
گالری روزهای پنج شنبه تعطیل می باشد.
زدن ماسک و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی الزامی است.
منتظر حضور گرم هنردوستان عزیز هستیم.