نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان نقش آموز
«با همکاری انجمن علمی آموزشی معلمان هنر شهر تهران»

:اسامی هنرمندان گرامی
‎نیما اسکندر
‎حمیدرضا اظهری
‎ انیسه برخواه
‎مریم پورسیاح
‎علی درخواه
‎احمدرضا رئوفی
‎مجتبی رستمی
‎حمیدرضا زابلی
‎بهمن زارعیان
‎سولمازمجیدی
‎سعیده شمیم
‎مینا عباسی
‎فروغ کانونی
‎علی کیانی
‎مهدی گودینی
‎محمودهمتی
‎مهشادهمتی
‎ابراهیم وفایی
‎اعظم یونسی

افتتاحیه : جمعه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۶ الی ۲۰
بازدید همه روزه از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
اختتامیه : چهارشنبه ۱۱ خردادماه
گالری روز های پنجشنبه تعطیل است
زدن ماسک و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی الزامی است

نمایشگاه نقش آموز