نمایشگاه انفرادی نقاشی
«سایه روشن»

نمایشگاه انفرادی نقاشی با عنوان‌ «سایه روشن»
گشـایش: جمعه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲ از سـاعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰ ادامه نمایشگاه تا ۲۰ دی ماه بازدیـد: همه روزه از سـاعت۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
آدرس: «مسیر اول»:تهـران،خیابان کریم‌خان زند، خیابان حافظ. نرسیده به پل حافظ. نبش ورشو. جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین «مسیردوم»:تهـران،خیابان‌کریم‌خان زند ، خیابان عضدی (آبان)، ورشو ،خ حافظ ، جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین
شماره تماس جهت هماهنگی: ۸۸۹۱۴۹۷۴-۰۲۱