نمایشگاه انفرادی نقاشی
«تلاطم»

نمایشگاه نقاشی آیسان ترحم‌جو با عنوان “تلاطم”

گاهی با خیره شدن به پالت رنگ و چیدمان تیوپ رنگ‌ها، تصاویر عجیبی قبل از دست گرفتن قلم مو در دستانم، در ذهنم نقش میبندد و شاید موضوع را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.

دنیای رنگ‌ها تلاطمی در من ایجاد میکند که بدون حد و مرز به بازی با رنگ و موضوع می‌پردازم. تلفیق این دو جسارت فراوانی به من می‌دهد و در خلق آثارم توانمندتر پیش میروم. ایجاد عمق و سطح، بافت، ترکیب بندی، دریافت تاثیرات غیرقابل پیش بینی، با کمک گرفتن از شخصیت و هویت رنگ‌ها، تجربه ای غیرقابل وصف برای من بود. الهام از طبیعت و حذف فیگورها، آرایش بصری، شکستن برخی ساختارها، بیان احساسات و برقراری روابط عمیق بین رنگ‌های هر اثر در این مجموعه، شاید به نوعی به رخ کشیدن قدرت رنگ بر موضوع بود.

گشایش: جمعه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰