نمایشگاه گروهی الهه میربابائیان
«بیرون در، صدایی نیست»

نمایشگاه انفرادی الهه میربابائیان با عنوان‌
«بیرون در، صدایی نیست»
گشـایش: جمعه ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ از سـاعت:۱۷ الی ۲۰:۳۰
ادامه نمایشگاه تا ۲۰ تیرماه.
بازدیـد: همه روزه از:۱۷ الی ۲۰
گالری شنبه ها و تعطیلات رسمی تعطیل می باشد.
آدرس: «مسیر اول»:تهـران،خیابان کریم‌خان زند، خیابان حافظ. نرسیده به پل حافظ. نبش ورشو. جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین «مسیردوم»:تهـران،خیابان‌کریم‌خان زند ، خیابان عضدی (آبان)، ورشو ،خ حافظ ، جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین
شماره تماس جهت هماهنگی: ۸۸۹۱۴۹۷۴-۰۲۱