نمایشگاه انفرادی نقاشی
«دنیای این روزای من»

نمایشگاه نقاشی زهرا قربانی با عنوان “دنیای این روزای من”

گشایش: جمعه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶ الی ۲۰